{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"false","dots":"false","rtl":"false"}

แร็ปบุก

ครั้งแรก กับรายการออนไลน์ของโต๊ะกลม
พร้อมแร็ป พร้อมบุก

จัดแสดงปี 2562 ทาง FACEBOOK TOHGLOAM และ YOUTUBE TOHGLOAM