{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"false","dots":"false","rtl":"false"}

คนละดาว Gen Z

พบกับ คนละดาวGenZ
(เจ้าของเดียวกับ คนละดาวเดียวกัน)

รายการที่จะชวน พ่อแม่ และลูก ๆ วัยรุ่น GenZ
มาทายใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้น

“ต่างวัย แต่หัวใจเดียวกัน”

ออกอากาศปี 2563 ทางช่อง ALTV4 ThaiPBS
กำกับรายการ : พิมพ์ไทย โลหิตคุปต์