รายการภาษาสนุก

ควิชโชว์ที่สนุกกับภาษา ใช้ภาษาไทยมาเป็นตัวคำถาม
ทั้งช่วงภาษาเก่า คำไหนมีที่มาอย่างไร 
ภาษาเฉพาะกลุ่ม หรือการเปรียบเทียบกับภาษาอื่นๆ
ด้วยรูปแบบการตั้งคำถามแบบต่างๆ ที่ดูง่าย สนุกและได้ความรู้

ออกอากาศปี: 2545 ช่อง 5
กำกับรายการ: ธีรวัฒน์ อนุวัตรอุดม