{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"false","dots":"false","rtl":"false"}

He She it เธอ/เขา/เรื่องราวทั้งหลาย

รายการเกมโชว์กึ่งทอล์กโชว์ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ของชายและหญิงกับเรื่องราวทั้งหลาย

ออกอากาศปี 2557 ทางช่อง Workpoint TV
กำกับรายการ : พิมพ์ไทย โลหิตคุปต์