{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"false","dots":"false","rtl":"false"}

คดีสีชมพู

รายการเกมโชว์ที่จะทำให้ทุกคนต้องลุ้นไปกับการทำหน้าที่ศาล เพื่อตัดสินผู้ชนะและ ไกล่เกลี่ยคดีความ แต่รายการเรารับตัดสินคดีที่เป็นคดีความรักเท่านั้น

ออกอากาศปี 2558 – 2559 ทางช่อง Workpoint TV
กำกับรายการ : ชยานันต์ เทพวนินกร / ประภากร แป้นจันทร์ / ชิดชนก ชุ่มวรรณ์ 
/ อุดมศักดิ์ ขอจิตต์