แม่บ้านมหัศจรรย์

เกมโชว์สำหรับคุณแม่บ้านและคนในครอบครัว โดยนำเกร็ดความรู้ในการดูแลรักษาบ้าน
หรือของใช้ในบ้านมาตั้งเป็นคำถาม หรือเกมให้แข่งขันกันอย่างสนุกสนาน
ออกอากาศปี 2550 ช่อง 5

กำกับการแสดง : กำกับรายการ : สุรัชต์ สิทธิพรชัย